Hadice pre ropné produkty

Hadice na oleje

Hadica na oleje z pohľadu použiteľnosti je vhodná pre bezolovnaté a olovnaté palivá, minerálne oleje, dízlové oleje.
Používa sa viac druhov hadíc, rozlišujeme ich podľa toho , na čo sú určené (hadica na dízlové oleje, na minerálne oleje).
Hadica na pohonné hmoty je väčšinou hadica s vonkajším textilným opletom. Je vhodná pre viacero druhov pohonných hmôt (dízel, palivo super).
Hadica na minerálne oleje je vhodná pre tehnické, vykurovacie, chladiace a dízlové oleje.
Hadica k cisternovým vozidlám sa používa pre plnenie a vyprázdňovanie nádrží.
Pri hadiciach na olej musíme vyzdvihnúť, že sa zaoberáme aj výrobou hydraulických hadíc.
Taktiež ponúkame k hydraulickým hadiciam aj koncovky.
Hydraulické hadice sa používajú všade tam, kde sa pracuje s vyšším statickým a dynamickým tlakom.
Pri montáži hadíc dbáme na správne umiestnenie.
Pri hydraulických hadiciach na oleje je dôležité, aby hadica pri montáži nebola napätá a neohýbala sa.
Je potrebné zabezpečiť správnu dľžku hadice.

 • Hadica na palivá (norma DIN73379)
  q19png
  Hadica na palivá s vonkajším opletom.

  Vnútorná duša: NBR guma
  Vonkajší plášť: čierny textilný oplet
  Poruchový tlak: prevádzkový tlak x3

  Použiteľnosť:
  Palivo: (do obsahu 60% aromatických látok) +40°C
  Palivo super: +40°C
  Palivo diesel: +80°C
  Kerozín: +40°C
  Methanol: max 15%
  Chladiace zmesi(glycol): +90°C
  Vzduch: +80°C
  Voda: +90°C
  Max. teplota krátkodobo: +120°C
  Odolnosť voči chladu: -40°C

  Vnútorný priemer
  ( Ø mm)

  Vonkajší priemer
  ( Ø mm)

  Prev. tlak (bar)

  Hmotnosť (kg/m)

  Balenie (m)

  Katalógové č.

   

  3,2

  7

  15

  0,04

  20

  4000 003007

  3,5

  7,5

  15

  0,05

  20

  4000 003008

  4

  9

  15

  0,07

  20

  4000 004009

  5

  10

  12

  0,08

  20

  4000 005010

  6

  11

  12

  0,09

  20

  4000 006011

  7,5

  12,5

  10

  0,10

  20

  4000 007013

  8

  13

  10

  0,11

  20

  4000 008013

  10

  15

  10

  0,13

  20

  4000 010015

  11,5

  17

  10

  0,17

  20

  4000 011017


 • Hadica pre minerálne oleje
  q20png
  Vhodná pre technické, vykurovacie, chladiace a dízlové oleje ako aj na prepravu pohonných hmôt s obsahom aromatických látok do max. 50%.

  Vnútorná duša: NBR guma
  Výstuž: textilná vložka
  Vonkajší plášť:  CR guma, samohasiaca, antistatická R<106 Ω
  Poruchový tlak: prevádzkový tlak x3
  Pracovná teplota: – 30 °C / + 100 °C, krátkodobo +120°C

  Vnútorný priemer
  ( Ø mm)

  Vonkajší priemer
  ( Ø mm)

  Prev. tlak (bar)

  Hmotnosť (kg/m)

  Balenie (m)

  Katalógové č.

   

  6

  12

  20

  0,13

  40

  4010 006012

  8

  14

  20

  0,16

  40

  4010 008014

  10

  17

  20

  0,21

  40

  4010 010017

  13

  20

  20

  0,25

  40

  4010 013020

  16

  23

  20

  0,32

  40

  4010 016023

  19

  28

  20

  0,47

  40

  4010 019028

  25

  36

  20

  0,8

  40

  4010 025036


 • Hadica k cisternovým vozidlám tlakovo-sacia
  q21png
  Hadica pre plnenie a vyprázdňovanie nádrží cisternových vozidiel produktami do 50% obsahu aromatických látok.

  Vnútorná duša: NBR guma
  Výstuž:  textilná vložka, oceľová špirála, medený drôt
  Vonkajší plášť:  CR/SBR guma, samohasiaca, antistatická R<106 Ω
  Poruchový tlak: prevádzkový tlak x3
  Pracovná teplota: – 30 °C / + 90 °C

  Vnútorný priemer             ( Ø mm)

  Vonkajší priemer           ( Ø mm)

  Prev. tlak (bar)

  Hmotnosť (kg/m)

  Polomer ohybu (mm)

  Katalógové č.

   

  19

  29

  10

  0,59

  60

  4020 019029

  25*

  35

  10

  0,66

  75

  4020 025035

  30

  40

  10

  0,75

  90

  4020 030040

  32*

  42

  10

  0,82

  95

  4020 032042

  38*

  50

  10

  1,21

  110

  4020 038050

  40

  51

  10

  1,29

  120

  4020 040051

  51*

  63

  10

  1,64

  150

  4020 051063

  60

  73

  10

  1,92

  180

  4020 060073

  63

  76

  10

  2,1

  190

  4020 063076

  70

  85

  10

  2,40

  210

  4020 070085

  76*

  90

  10

  2,89

  220

  4020 076090

  80

  94

  10

  3,05

  320

  4020 080094

  102*

  118

  10

  4,12

  400

  4020 102118

  152

  172

  10

  7,9

  600

  4020 152172

  *: na požiadanie dostupné aj 16 barové prevedenie podľa EN12115 TRbF 131/ 2. §) 5.5.