Metrické prípojky

  • Závitová prípojka voľná, metrický závit, s kuželovou tesniacou plochou 24° s „O” krúžkom
Metrikus-hollander-o-gyrveljpg

  • Závitová prípojka voľná, metrický závit, s kuželovou tesniacou plochou 24/60°
Metrikus-hollanderjpg

  • Závitová prípojka pevná, metrický vonkajší závit kuželový 24°
Metrikus-kls-menet-negjpg