BSP prípojky

  • Závitová prípojka voľná, BSP závit, s kuželovou tesniacou plochou 60°
BSP-60jpg

  • Závitová prípojka voľná, BSP závit, s kuželovou tesniacou plochou 60° s „O” krúžkom
bsp-60-O-GYRVELjpg

  • Závitová prípojka voľná, BSP závit, s plochým tesnením
BSP-LPAOSjpg

  • Závitová prípojka pevná, BSP vonkajší závit kuželový 60°
BSP-60-NEGATjpg

  • Závitová prípojka pevná, BSP vonkajší závit s plochým tesnením
BSP-km-LPAOS-1jpg