Pokyny pre výpočet dĺžky a montáž

Pohyb: Jednostranný vertikálny

Montáž: 180° uhol pri vertikálnom pohybe

sz1png

Rovnice pre výpočet:

Celková dľžka:

NL = 4r + 2l +a/2

Min. výška pohybu:

h1=1,43r+a/2+l

Max. výška pohybu:

h2 = 1,43r+lPohyb: horizontálny

Montáž: 180° uhol pri horizontálnom pohybe

sz2-300x279png

Rovnice pre výpočet:

NL =4r + (3,14/2) * hub a + 2l

h1 = (3-3,14/2)*r + (3,14/2) * Hub a + l

h2 = (3-3,14/2)*r + (Hub a /2 ) + l